b9a5b88aba28530240fd6b2201d8ca04

Обиколка на завода

Опаковка-Цех-2

Цех за опаковане

Опаковка-Цех-3

Цех за опаковане

Опаковка-Цех-1

Цех за опаковане

Смес-2

смес

Смес-1

смес

Тестова зала-2

Тестова зала

Стая за тестове-3

Тестова зала

Тестова зала-1

Тестова зала